Fjordparken Øst

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Tirsdag d. 23. Marts 2004 kl. 19.30

 

på Højvangskolen

 

 

 

 

Dagsorden er følgende :

 

1.          Valg af dirigent

 

2.          Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3.          Aflæggelse af regnskab.

 

4.          Behandling af indkomne forslag.

 

5.          Valg til bestyrelsen i henhold til §11.

  På valg :

  a)  Hans Aage Pedersen

  Bent Kristensen (modtager ikke genvalg)

              b) Suppleanter

 

6.          Valg af 2 revisorer.

 

7.          Valg af 2 revisorsuppleanter.

 

8.          Eventuelt.

 

Der er ingen adgang for medlemmer, der er i kontingentrestance.