Referat af bestyrelsesmøde. D.6-3-02.

 

Mødet blev afholdt hos Ivan Sørensen.

 

 

 

Godkendelse af referat .

 

Blev godkendt, uden formanden da han ikke var til sidste møde.

 

 

Orientering.

 

Formanden har været nede på tinglysningskontoret, og læse på de mange tinglyste servitutter (23), der er om Fjordparken , for og se om der var nogle vi kunne bruge en kopi af , men det fandt han ikke nødvendigt. Hvis vi skulle havde et af dem alle er prisen 4025 Kr. Det er spild af penge.

Der er afholdt møde med kommunen, og fire bestyrelses medlemmer i de fire grundejerforeninger, der er i området angående bump på stamvejen, der var tegninger på to forslag pris ca. 90.000 Kr. Som vi selv skal betale, så det må de fire foreninger, arbejde videre med.

Faldulykken på en af stierne da der var glat, er meldt til grundejerforeningens forsikring, da skadelidte brækkede benet 4 steder.

 

Arealerne.

 

Alle bommene ved stierne er opsat , og den aftalte pris holdt. De planter der ser ud som om de er døde, ved den øverste sti vil gartneren holde øje med og hvis de ikke begynder at skyde bliver de udskiftet.

 

Økonomi.

 

Der er forsat en sund økonomi i foreningen. Ingen kontingentrestance. Kasseren har undersøgt at

det kan betale sig for foreningen at skifte bank da den nuværende Alm.Brand.Bank er blevet for dyr med gebyrer, og giver for lidt i renter. Så bestyrelsen bemyndiger ham til at skifte til Skandia-bank.

Den giver 1% mere og er gebyr fri for indbetalinger.

 

Aktiviteter.

 

Generalforsamling d.13-3-02 kl.19-30 i Dagnæs sognegård.

 

REF. Peter Rode.