Referat af bestyrelsesmøde D.16-jan.2002.

 

Mødet blev afholdt ved Peter Rode, der var afbud fra Bjarne Nielsen.

 

Godkendelse af referat.

 

Referatet blev godkendt fra forrige møde.

 

 

Orientering

 

Der afholdes møde med kommunen og de øvrige grundejer forenings bestyrelser i Fjordparken angående bump eller vej chikaner på stamvejen .

 

Faldulykke på en af stierne, er meldt til Forsikringen.

 

 

Arealerne.

 

De nye bomme er leveret, og gartneren får et kort over hvor de skal opstilles.

Der mangler nogle planter ved den øverste sti. Det bliver ordnet af gartneren.

    

Det nye tilbud fra gartneren ser fornuftigt ud.

 

Økonomi.

 

Der er forsat en sund økonomi i foreningen.

 

Aktiviteter.

 

Næste møde hos Ivan Sørensen .

 

Ref . Peter Rode.

 

 

 

.