Referat af bestyrelsesmøde d. 24-4-2002. 

Mødet blev afholdt hos Erik Bæk. Der var afbud fra Hans Åge Pedersen.

 

 

Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

 

Orientering.

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 

Formand:                            Bjarne Nielsen.

Næstformand:                     Peter Rode.

Kasserer:                             Hans Åge Pedersen.

Medlem:                              Bent Kristensen

Medlem:                              Ivan Sørensen.

 

Formanden har fået et brev fra Top Danmark vedrørende glatføre uheldet på en af vore stier. Renholdelsesforpligtelsen på skadestedet påhviler ikke ejerforeningen, men de enkelte grundejere der støder op til uheldstedet. 

 

 

Arealerne.

 

Ekstra bomme er bestilt, Bent Kristensen har talt med gartneren om opsætning, og om  manglende opbindinger til nogle af træerne.

 

Økonomi.

 

Der er fortsat en sund økonomi i foreningen.

 

Aktiviteter.

 

 Besigtigelse af arealerne og efterfølgende bestyrelsesmøde onsdag d. 12-6 kl. 19 afholdes hos Bjarne Nielsen

 

 Ref. Peter Rode.