Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 1/3-2006 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 392)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            : Per Ree (PR)

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering.

 

Der har været en faldskade på en af stierne. Skadelidtes egen forsikring har anerkendt skaden, hvilket friholder foreningen for ansvar.

 

Arealerne.

 

Der indhentes tilbud på vintervedligeholdelse fra kommunen.

 

 

Økonomi.

 

Regnskabet fremlagt. Regnskabet kunne konstateres revisorpåtegnet uden bemærkninger.

 

 

Aktiviteter.

 

Generalforsamlingen afholder Onsdag d. 22. Marts 2006 kl. 19.30 på Højvangskolen. Bestyrelsen mødes kl. 19.00.

 

Indkaldelse med bilag husstandsomdeles senest Onsdag d. 8. Marts.

 

 

Evt.

 

 

Bestyrelsen har oprettet en mail-adresse. Den hedder     bestyrelsen@fjordparken.dk

 

 

Næste møde.

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl