Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 3/12-2003 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 392)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bent Kristensen (BK), Bjarne Dahl (BD),

  Hans Aage Pedersen (HÅP), Erik Bæk (EB), Asger Mikkelsen (AM)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

BN orienterede om artikelserien bragt i Horsens Folkeblad.

 

Arealerne.

 

Beplantningen ved nr. 78 & 80 er blevet beskåret, om end noget mangelfuldt.

 

TBL, som var en af tilbudsgiverne vedr. vedligehold af de grønne arealer, har trukket sit tilbud om

beskæring af beplantningen langs Bollervej tilbage. Han mente ikke at han havde forstået opgaven

korrekt. Nyt tilbud blev herefter fordoblet.

 

Bestyrelsen betragter denne fremgangsmåde som værende højest useriøs og meget utroværdig, hvorfor der ikke ønskes noget samarbejde med TBL.

 

Bestyrelsen har besluttet at entrere med Anlægsgartner Søren Damkjær med hensyn til vedligehold af de grønne arealer, beskæring langs Bollervej samt vinterberedskab.

 

Økonomi.

 

Der er ingen ændringer til den økonomiske situation.

 

 

Aktiviteter.

 

Bestyrelsesfest. Asger og Bjarne arbejder med planlægning.

 

Evt.

 

Næste møde afholdes i umiddelbar forbindelse med bestyrelsesfesten.

 

Evt. fraværende personer til bestyrelsesmøderne vil få tilsendt referat.

 

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl