Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 9-6-2004 kl. 19.30 hos Asger (nr. 402)

 

 

Tilstede        : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Konstituering af ny bestyrelse ser ud som følger,

 

Formand                            : Bjarne Nielsen

Næstformand                    : Erik Bæk

Sekretær                           : Bjarne Dahl

Kasserer                            : Per Ree

Bestyrelsesmedlem         : Asger Mikkelsen (arealerne)

 

Arealerne.

 

Anlægsgartneren kontaktes vedr. søsten ved hjørnerne, BN indhenter tilbud.

Henvendelse vedr. udeladelse af sprøjtning omkring legeredskaber. Imødekommes, AM kontakter gartner.

Hæksyn samt inspektion af stenbelægninger foretages 25-8-04.

 

Økonomi.

 

Ingen restancer.

Kasserer undersøger muligheden for skift af pengeinstitut.

 

Aktiviteter.

 

Standere ved vejbump trænger til maling, AM indhenter tilbud.

 

Evt.

 

Referatet fra generalforsamlingen omdeles til samtlige parceller.

 

 

Næste møde.

 

Onsdag d. 25/8-2004 kl. 18.30 hos Alex (348)

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl