Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 11/1-2006 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 404)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Alex Mortensen (AMO)

Afbud            : Asger Mikkelsen (AM)

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering.

 

BN har fået en henvendelse fra en parcel, som ønskede en naboerklæring med hensyn til etablering af carport mod fælles sti. Erklæringen blev givet.

 

 

Arealerne.

 

Glatførebekæmpelse  rekvireres efter behov.

Der indhentes tilbud på fjernelse af buske langs stier samt efterfølgende såning af græs.

 

 

Økonomi.

 

Kontingentbetalingen er blevet udsat til 1. Februar pga. problemer med PBS.

 

 

Aktiviteter.

 

 

 

Evt.

 

Generalforsamling forventes afholdt 22. Marts 2006.

 

Bestyrelsen opretter en mail-adresse. Den kommer til at hedde  bestyrelsen@fjordparken.dk

 

 

Næste møde.

 

Onsdag d. 1/3-2006 kl. 19.30 hos Bjarne (392)

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl