Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 14/4-2004 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 404)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Hans Aage Pedersen (HÅP), Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Konstituering af ny bestyrelse ser ud som følger,

 

Formand                              : Bjarne Nielsen

Næstformand                       : Erik Bæk

Sekretær                              : Bjarne Dahl

Kasserer                              : Per Ree

Bestyrelsesmedlem            : Asger Mikkelsen (arealerne)

 

Arealerne.

 

Anlægsgartneren kontaktes vedr. søsten ved hjørnerne.

 

Økonomi.

 

 

 

Aktiviteter.

 

 

 

Evt.

 

Referatet fra generalforsamlingen sendes ud til samtlige parceller.

Træstandere ved vejbump skal males i år.

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl