Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 16/6-2005 kl. 19.30 hos Asger (nr. 402)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering.

 

Bollerstien er blevet renoveret af kommunen.

 

Arealerne.

 

BN udfærdiger officiel henvendelse til Horsens Kommune vedr. den dårlige vedligeholdelse af

kommunens fortove i området. Brevet forelægges bestyrelsen inden afsendelse.

Der blev aftalt ekstraordinær gennemgang af arealerne Onsdag d. 29/6-2005.

Der blev i denne forbindelse uddelt flere anmodninger til parcellerne om generel manglende vedligeholdelse af deres arealer op mod fælles adgangsveje.

 

Økonomi.

 

Intet at bemærke.

 

Aktiviteter.

 

AMO undersøger reglerne for legepladser.

Arbejdsdag planlægges til September. BD laver udkast.

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

Næste møde.

 

17. August     kl. 18.30        Alex               348               

 

12. Oktober   kl. 19.30        Per                 194

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl