Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 16/11-2005 kl. 19.30 hos Erik (nr. 46)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Alex Mortensen (AMO)

Afbud            : Asger Mikkelsen (AM)

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

BN har fået en henvendelse fra en potentiel køber til et hus i Fjordparken. Denne køber har forgæves søgt hos alle ejendomsmæglere. Dette er en meget positiv udvikling og betyder at vort område er eftertragtet.

 

 

Arealerne.

 

Glatførebekæmpelse foretages som sidste år. Rekvireres efter behov.

Der indhentes tilbud på fjernelse af buske langs stier samt efterfølgende såning af græs.

 

 

Økonomi.

 

Intet at bemærke.

 

 

Aktiviteter.

 

Arbejdsdagen forløb over al forventning. Alle fremmødte var engagerede og ydede en ekstrem god indsats hele dagen. Et stort tak til alle deltagere.

Bestyrelsen vil forsøge at gentage succesen næste år.

BN udarbejder en lille artikel om arbejdsdagen.

 

 

Evt.

 

Generalforsamling forventes afholdt 22. Marts 2006.

 

 

Næste møde.

 

Onsdag d. 11/1-2006 kl. 19.30 hos Bjarne (404)

Onsdag d. 1/3-2006 kl. 19.30 hos Bjarne (392)

 

 

Referent :  Bjarne Dahl