Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 20/4-2005 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 404)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

Referat fra generalforsamlingen godkendt med enkelte rettelser.

 

Konstituering.

 

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig som følger

 

                      Formand                              : Bjarne Nielsen

                      Næstformand : Erik Bæk

                      Sekretær                              : Bjarne Dahl

                      Kasserer                              : Per Ree

                      Arealer                                : Asger Mikkelsen

                      Suppleant                             : Alex Mortensen

 

Orientering.

 

BN har været til fællesmøde mellem Horsens Kommune og grundejerforeningerne i Horsens.

Der blev orienteret fra Horsens Kommune, blandt andet om en pulje på 500.000,- til forskønnelse

af kommunen. Der kan søges om uddelinger fra denne pulje.

Der var ligeledes en heftig debat om udseendet af Bollerstien. Kommunen lovede at se på sagen.

 

Arealerne.

 

BN udfærdiger officiel henvendelse til Horsens Kommune vedr. den dårlige vedligeholdelse af

kommunens fortove i området. Brevet forelægges bestyrelsen inden afsendelse.

AM har haft møde med Damkjær med efterfølgende gennemgang af arealerne. Arealerne ser generelt meget godt ud, dog ønskede Damkjær tilladelse til at udføre lidt mere ukrudtsbekæmpelse. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

 

Økonomi.

 

Intet at bemærke.

 

Aktiviteter.

 

AMO undersøger reglerne for legepladser.

Arbejdsdag planlægges til September. BD laver udkast.

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

Næste møde.

 

15. Juni          kl. 19.30        Asger             402

 

17. August     kl. 18.30        Alex               348               

 

12. Oktober   kl. 19.30        Per                 194

 

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl