Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Torsdag d. 24/2-2005 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 392)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Alex Mortensen (AMO)

Afbud            : Asger Mikkelsen (AM)

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Arealerne.

 

På baggrund af det seneste snefald, som resulterede i flere klager over manglende rydning, blev det

aftalt, at der skal reageres hurtigere mht. bestilling af rydning.

Fremsendt tilbud vedr. rydning af beplantning langs Bollervej afslået.

Der forsøges arrangeret en arbejdsweekend i foråret.

Der er knækket et par træer mod Bollervej. Anlægsgartner rekvireres.

 

Økonomi.

 

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.

 

Aktiviteter.

 

AMO undersøger reglerne for legepladser.

 

Evt.

 

Generalforsamling afholdes Onsdag d. 16. Marts 2005 kl. 19.30 på Højvangsskolen.

Deadline for aflevering af indkaldelse til generalforsamlingen er 2/3-2005.

 

Næste møde.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen

 

 

Referent :  Bjarne Dahl