Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Tirsdag d. 26/8-2003 kl. 19.30 hos Hans Åge (nr. 224)

 

 

Tilstede          : BN, BK, BD, HÅP, EB

Afbud            : AM

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Det har været sommerferietid, derfor var der intet at orientere om.

 

Arealerne.

 

Igen generel kritik af græsslåningen. Der er indkommet en klage fra en beboer.

 

Udbudsmaterialet er færdiggjort og der indhentes tilbud fra 5 selskaber. Deadline for tilbud er

Primo Oktober.

 

I seneste referat blev det nævnt, at nr. 324 trængte til at beskære hæk mod stamvej. Der er ikke tale

om nr. 324 men nr. 320. Bestyrelsen undskylder fejlen.

 

Økonomi.

 

Der er ingen ændringer til den økonomiske situation.

 

 

Aktiviteter.

 

 

 

Evt.

 

Næste møde 16/10-2003 kl. 19.30 hos Bjarne Dahl (nr. 404)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl