Referat af grundejerforeningsmøde d. 10-10-2001.

 

 

   Godkendelse af referat .

           Referatet fra sidste møde blev godkendt .

    Orientering ved formanden .

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 

Formand                    Bjarne Nielsen

Næstformand            Peter Rode

Kasserer                    Hans Åge Pedersen

Medlem                      Bent Kristesen

Medlem                      Ivan Sørensen

 

Det blev bestemt at give  Per B. Nielsen en gave for mange års arbejde i bestyrelsen.

Der var klaget over hanegal og andelarm. Formanden har undersøgt ved politi, kommune og  miljø, om der er særlige regler ved hønsehold. Dette var ikke tilfældet. Man anbefalede dog, at det var en god ide at holde hanen lukket inde i et mørkt hønsehus.

 

Naboerklæring fra Teknisk Forvaltning. Anlæg af jordvold på areal syd for Endelavevej på lossepladsen ! Tages til efterretning.

          

            Hærværk på legepladsen ved børnehaven. Man opfordrer til en omdeling af et brev til områdets grundejerforeninger

            Fjordparken og Dagnæsparken. Det har bestyrelsen ikke noget imod.

        

Arealerne .

Sti ud mod marken trænger til opretning.

Der laves en brønd ud for nr. 92, da der er problemer med afledningen af vandet. Opbinding af træer eller manglende, gartneren kontaktes af Bent Kristesen.

Nabo erklæring til byggetilladelse til nr.172 godkendt

Hans Åge og Bent finder ud af hvor mange bomme der skal blive og tager mål til udskiftning til galvaniserede jernbomme. Der blev besluttet at stierne skal fejes en ekstra gang , efter løvfald. Udgift 3500 kr.

 

 Økonomi .

     Vi har fortsat en sund økonomi i foreningen.

     Kautionsforsikringen på kasseren er sat op, så nu er den i orden.

 

Aktiviteter.

    Hjemmesiden skal bruges fortsat

    Næste bestyrelsesmøde d. 21-11-01. Kl 19/30 hos Hans Åge Pedersen.

 

   Punkt 6 udgik

    Ref: Peter Rode.