Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 11/6-2003 kl. 19.30 hos Erik Bæk (nr. 46)

 

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra generalforsamlingen blev forelagt og underskrevet af tidligere bestyrelse.

Ordstyreren fra generalforsamlingen ville ikke underskrive.

 

 

Orientering.

 

Sagen vedrørende de beskadigede kabler kører videre.

 

Henvendelse fra Højvangen vedrørende beskæring af træer langs Bollervej – Afslået.

 

 

Arealerne.

 

Kritik af beskæring af træerne ved stien længst mod øst.

BN kontakter nr. 324 vedrørende beskæring af matriklens hæk mod stamvej.

Ny kontrakt med anlægsgartner skal indgås til efteråret. Mulige gartnere fremlægges.

BK udarbejder udbudsmateriale til brug for tilbudsgivning (kravspecifikationer).

 

 

Økonomi.

 

Generel drøftelse vedrørende udformning af årsregnskabet (ønsker om mere uddybende

Informationer).

Kreditnota modtaget fra anlægsgartneren på Dkr. 3.000,- for manglende fejning.

 

 

Aktiviteter.

 

 

Evt.

 

Næste møde 27/8-2003 kl. 19.30 hos Hans Aage (nr. 224)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl