REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 22. FEBRUAR.

 

1.                                      Godkendelse af rereferat.

 

Referatet blev godkendt.

 

2.                                      Orientering ved formanden.

 

Naboerklæring er givet til nr. 266.

Ang. De foreslåede bump på hovedstamvejen i Fjordparken. Der vil blive afholdt et møde mellem de forskellige grundejerforeninger i området.

Formanden får kopier af de servitutter, der er gældende for vores grundejerforening.

 

3.                                      Arealerne.

 

Beskæringen af vore buske er foretaget, og der er fejet, barkflisene er lagt ud i bedene. Men der skal ryddes op ved stierne, så arealerne fremstår pæne.

På den øverste sti skal der også skæres ned og ryddes op.

Den nye vandbrønd ved nr. 248 er ikke i orden. Dette vil blive lavet.

Ved nr. 92 står der meget vand ved nedbør. Bestyrelsen vil se på området som helhed.

Energi Horsens har gravet ved den yderste sti, og der er ikke plantet nye planter. Bent undersøger sagen.

 

4.                                      Økonomi.

 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

Forsikringen på kassereren vil blive hævet til 500.000 kr.  Dette vil koste ca. 8000. Kr. årligt.

 

5.                                      Aktiviteter.

 

Generalforsamlingen vil blive d. 27. Marts  kl. 19:30 på Højvangsskolen.

Indkaldelser skal være ude inden d. 12. Marts.

Der er ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke nogen forslag til fremsættelse.

På valg er formanden, Peter Rode og Per Bukhave Nielsen, der stiller sit mandat til rådighed.

 

6.         Evt.      Der var ingen punkter til eventuelt.

 

Ref. Per Bukhave Nielsen.