Referat af bestyrelsesmøde d. 29-1-03.

Mødet blev afholdt hos Hans Åge Pedersen.

 

 

Godkendelse af referat.

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Formanden havde været til møde med de øvrige grundejerforeninger i Fjordparken, vedrørende fartdæmpning på stamvejen. Da Fjordparken øst og Dagnæsparken ikke vil være med til at betale udgiften, var der enighed om at, søge om at få sat 30km. skilte op. Det arbejder Sydvest videre med.

 

Arealerne.

 

Der har været en del klager på den sene snerydning. Nogle i bestyrelsen fandt den også besynderlig, man blev enige om og iværksætte den noget før fremover. Det er altid en vurderingssag udfra vejrudsigter og faktiske forhold, der afgør om der skal bruges penge på en snerydning.

 

Gartneren havde fremsendt et vedligeholdsplans forslag med noget mere beskæring til en merpris på 11.000,00 kr. excl. moms.  Det fandt bestyrelsen ikke nødvendigt.

Ved en af bommene på øst stien er der for kort afstand imellem. BK. aftaler med gartneren om at få det lavet. Ligeledes med beplantningen på stien langs Bollervej.

 

Økonomi.

 

Fortsat en sund økonomi i foreningen.

 

Aktiviteter.

 

Bestyrelsesmøde d. 21-02-03.

Generalforsamling d. 25-03-03 i Højvangsskolen kl. 19.30.

 

Ref. Peter Rode.