Referat af bestyrelsesmøde d.10-09-02.

Mødet blev afholdt hos Hans Åge Pedersen der var afbud fra Ivan Sørensen.

 

 

Godkendelse af referat.

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

Orientering.

 

Vedrørende glatføre uheldet, har GF forsikring bedt om vedtægterne i grundejerforeningen, det har de fået,  de gældende regler for glatførebekæmpelse for veje og fortove kan fås ved Horsens Kommune. Så nu håber vi snart at denne sag er afsluttet.

Gartneren har igen svinet vejene til efter græsslåning, fordi det var vådt så formanden har bedt ham om at komme og feje efter sig, og slå græsset på andre tidspunkter.

 

Arealerne.

 

Der er kommet en pris på planter langs stien ved Bollervej, der mangler 186 stk. og de koster 18 Kr. stykket. Så havde bestyrelsen en drøftelse om eventuelt fjernelse af planterne langs stierne, og i stedet så græs og få plantet nogle træer, det kunne være pænt, BK. Undersøger hvad det kunde koste, bestyrelsen er ikke enige om det kunne være en god ide, men måske tage det op på en generalforsamling for at høre foreningens beboere.

 

Økonomi.

 

Er sund og god.

 

Aktiviteter.

 

Bestyrelsesmøde hos Bent Kristensen d.4-12-02.Kl 19/30.

 

 

Ref. Peter Rode.