Referat af bestyrelsesmøde d.12-06-02.

Mødet blev afholdt hos Bjarne Nielsen.

 

 

Godkendelse af referat.

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

Orientering.

 

Vedrørende glatføre uheldet! Formanden har talt med beboeren hvor uheldet skete og de har anmeldt uheldet, men da de har en selvrisiko, ville de godt vide om foreningen ville dække denne udgift. Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enig om at foreningen, af principielle grunde, ikke kan dække denne udgift.

 

Arealerne.

 

Efter en rundtur i området, fandt bestyrelsen ingen grund til opsætning af flere bomme.

Kloakken ud for nr.92 er blevet lavet. Bestyrelsen finder det besynderligt at græsset sprøjtes for ukrudt, og dagen efter bliver slået. B.C. taler med gartneren om det. Der fås tilbud på planter der mangler langs stierne. Samt opretning af belægning på de mest ujævne stier. Stillere ved bumpene skal males, samt nye refleksbånd påsættes.

 

Økonomi.

 

Der er forsat en god økonomi i foreningen.

 

Aktiviteter.

 

Bestyrelsesmøde hos Hans Åge Pedersen d.10-9-02.

 

 

 

Ref.  Peter Rode.