Referat af bestyrelsesmøde d.19-03-03.

Mødet blev holdt hos Bjarne Nielsen.

 

 

Godkendelse af referat.

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering.

 

Udgik da der ikke var noget relevant.

 

 

Arealerne.

 

Telia Stofa er i øjeblikket ved at reparerer antennekabler i området, og har opdaget at der er skade på 3 kabler, hvor en af de gamle bomme stod, der var tydelig tegn på, at det var forvoldt ved opsætning af bommen, da der stadig var en betonsokkel tæt ved kablerne. Telia Stofa kontaktede formanden, da de ville vide om hvem der havde sat bommene op i sin tid, formanden oplyste at de var sat op i omkring 1980, og firmaet ikke eksistere mere. Så ville de vide om Grundejerforeningens forsikring, eventuelt dækker skaden, og det undersøges i øjeblikket.    

Brev fra Kommunen, Knud Andersen beklagede snerydningen havde forsaget, at vi ikke fik hentet affald, og de ville prøve om de kunde gøre det bedre fremover.

Der bliver lagt nogle store sten ved siden af bommene ud mod stamvejen, da der er en del færdsel uden om bommene, og det er for at skåne beplantningen. BK . kontakter gartneren.

 

 

Økonomi.

 

Der er forsat en god økonomi i foreningen.

 

 

Aktiviteter.

 

Generalforsamling d.25-03-03.Kl.19.30. I Højvangsskolen.

 

 

Ref.  Peter Rode.