Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen

Fjordparken Øst. D. 2/12 1999.

Mødet blev afholdt hos Per Bukhave Nielsen, og hele bestyrelsen var fremmødt.

 

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste rereferat.

Referatet blev godkendt.

 

2. Orientering ved formanden.

Formanden havde modtaget tinglysningspapirerne på Tele Danmarks teknikhus. Efter underskrift af

bestyrelsen, vil dokumenterne blive sendt til tinglysning, herefter vil erstatningen blive udbetalt til

foreningen.

Malerarbejdet på vore bomme er blevet udført, og det ser pænt ud.

 

3. Økonomi.

Gartneren har endnu ikke sendt et tilbud på arbejdet til næste år. Formanden kontaktede denne, der

lovede at sende et tilbud hurtigst muligt.

Kassereren fremlagde et driftsregnskab og budget for 1999. Der var dog ikke indregnet erstatningen

fra Tele Danmark.

 

4. Aktiviteter.

Bestyrelsen har aftalt med John Møller Nielsen, at vi kan overtage navnet "fjordparken.dk", hvis John

vil nedlægge hjemmesiden.

 

5. Eventuelt.

Der var intet til dette punkt.