REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGSMØDE I FJORDPARKEN ØST. 23/9-99.

 

Mødet blev afholdt hos Peter Rode. Der var afbud fra Bent Kristensen.

 

Dagsorden som vanligt.

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2.  

  Dette blev godkendt uden bemærkninger.

   

   

 3. Orientering ved formanden.
 4.  

  Arbejdet med teknikhuset ved børnehaven er nu færdigt, der mangler dog beplantning.

   

  Bestyrelsen drøftede forslag til den kommende generalforsamling, bla. kontingentforhøjelse.

   

 5. Arealerne.
 6.  

  Formanden og Bent har holdt et møde med gartneren. Formålet var, at bese arealerne og drøfte planer og kvalitet.

  Gartneren sender et tilbud for de næste 2 år, med forskellige muligheder.

  Bestyrelsen vil dele en seddel rundt i foreningen, der påpeger ejernes pligt til at holde hække og andre planter, ud til stier og fortove.

  Formanden vil tage kontakt til maleren, om påbegyndelse af malingen af vore bomme.

   

 7. Økonomi.
 8.  

  Her var der intet at bemærke.

   

 9. Aktiviteter.
 10.  

  Der er blevet aftalt en pris med John Møller. Dette indebærer, at bestyrelsen kan benytte sig af hans hjemmeside, til referater og meddelelser. Aftalen er gældende for et år.

  Bestyrelsen drøftede muligheden for, at overtage domænenavnet, fjordparkenøst.dk hvis J. Møller på et tidspunkt nedlægger hans hjemmeside.

   

 11. Evt.

 

Der var intet til dette punkt.

 

Næste møde vil blive 25/11-99 hos Per B. Nielsen.

 

Ref. Per Bukhave Nielsen.