Referat af ekstra – ekstra ordinær generalforsamling i grundejerforningen Øst. Torsdag d.9/9 – 99.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Afstemning om salg til TeleDanmark.
 3. Eventuelt.
 4.  

  Der var fremmødt 10 personer incl. Bestyrelsen.

  Der var en fuldmagt. Der var således 11 berettigede stemmer.

  1.

  Dirigent blev Carsten Pedersen, nr.154.

  Dirigenten erklærede mødet for lovlig indvarslet, og således beslutningsdygtigt.

  Dirigenten gav ordet til formanden.

  2.

  Formanden gav en kort orientering om forslaget, og herefter skred forsamlingen til afstemning.

  10 stemte for.

  1 stemte blank.

  O stemte imod.

  Forslaget blev således vedtaget.

 5. Der var ingen punkter under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og lukkede mødet.

Ref. Per Bukhave Nielsen.____________________________

Dirigent. Carsten Pedersen.__________________________