Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 12/1-2005 kl. 19.30 hos Erik (nr. 46)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Der har været en del indbrud, både i biler og i husene, den seneste tid. En bil er blevet brændt af.

 

 

Arealerne.

 

Udbedring af belægningerne er bestilt hos Damkjær. Udføres løbende i løbet af vinteren / foråret.

Der etableres søstensbelægninger ved hjørnerne.

BN retter henvendelse til kommunen vedr. den meget dårlige vedligeholdelsesstandard på deres fortove i området.

Træstanderne ved vejbumpene renoveres. BD fremskaffer zink-afdækninger.

Stadig problemer med parkering af køretøjer over 3500 kg. BD fremskaffer politivedtægten for Horsens samt Horsens Kommunes generelle regler.

 

Økonomi.

 

Der er pt. 4-5 restanter med hensyn til betaling af kontingent, men seneste opgørelse fra PBS er endnu ikke fremsendt.

En enkelt parcel henstår dog i restance. Ejeren er afgået ved døden og det vides ikke hvem der bestyrer boet. Opkrævningen er derfor fremsendt til skifteretten. Bestyrelsen foretager sig herefter ikke yderligere.

 

Aktiviteter.

 

Bestyrelsesfesten afholdes i år på Tequila Sunrise i Horsens.

 

Evt.

 

Generalforsamling afholdes Onsdag d. 16. Marts 2005 kl. 19.30 på Højvangsskolen.

 

Næste møde.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver 23. Februar 2005 kl. 19.30 hos BN (nr. 392).

 

 

Referent :  Bjarne Dahl